10 de maig del 2010

Propòsit


Enguany no em deixaré la declaració de la Renda per l'últim dia. Enguany no em deixaré la declaració de la Renda per l'últim dia. Enguany no em deixaré la declaració de la Renda per l'últim dia. Enguany no em deixaré la declaració de la Renda per l'últim dia...


Ai, quina mandra.